In de wachtkamer van de dood

Anne-Mei The

In de wachtkamer van de dood
In de wachtkamer van de dood is een indringend verhaal over dementerende ouderen in onze samenleving. Momenteel telt Nederland 250.000 dementerenden en dat aantal neemt toe. Dit lot treft wellicht onze ouders, onze geliefden en onszelf.

Anne-Mei The werkte als onderzoeker twee jaar mee in een verpleeghuis. Daar tekende zij de belevenissen op van de demente bewoners en hun familie, van de verzorgenden, van de artsen en van de managers. Zij onthult wat meestal verborgen blijft: De cultuurkloof tussen de witte bewoners en de gekleurde verzorgenden die hun rituelen, armoede en problemen meenemen naar het werk. De schaarste op de verpleegafdeling en de overdaad in de directieburelen.
Daarnaast ontrafelt The een geval dat eind jaren negentig in het nieuws kwam als ‘de zaak ’t Blauwbörgje’. De familie van een diep demente man beklaagde zich over het verstervingsbeleid bij hun man en vader, en bracht hem in allerijl naar het ziekenhuis. Wat ging er mis? En kan zoiets weer gebeuren?
Het boek leest als een roman en zet eenieder aan het denken over de invulling van zijn of haar eigen levenseinde.

Terug naar boeken overzicht ⟩

Meer boeken uit de categorie