Andries Baart

Andries-Baart-dec-2012Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952) studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (Utrecht en Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (Rotterdam 1986). Hij was werkzaam in het maatschappelijk activeringswerk van 1977-2007. Sinds 1991 is hij tevens hoogleraar, van 1991-2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en sinds 2007 bekleedt hij de leerstoel Presentie en Zorg, aanvankelijk aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg maar sinds 2012 (ook) aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Eveneens sinds 2007 werkt hij met en vanuit de Stichting Presentie; voorts is hij kerndocent in de Master Sociale Interventie van het LESI. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie.

Terug naar Auteurs overzicht ⟩

Boeken van Andries Baart