Privacy Statement

Privacy Statement – Uitgeverij Thoeris

Welkom bij Uitgeverij Thoeris. Wij zijn een uitgever van bijzondere boeken met uiteenlopende onderwerpen van verschillende soorten professionals zoals artsen, psychologen, journalisten, verloskundigen, antropologen en economen. Alle boeken die wij uitgeven zijn online te koop of te bestellen via onze website (www.thoeris.nl) (de “Website”) en bij verschillende (internet)boekhandels in Nederland en België.

Als u gebruik maakt van de Website, wanneer u bestellingen plaatst en/of wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Thoeris respecteert uw privacy en de persoonsgegevens die wij van u verwerken worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In dit Privacy Statement leggen wij u onder andere uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden wij dit doen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Contactgegevens

Thoeris B.V. (“Thoeris of wij/ons/onze”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen zoals beschreven in dit Privacy Statement. Wij zijn gevestigd aan het Barentszplein 2M (1013 NJ) in Amsterdam. Telefonisch kunt u ons bereiken op 020 – 6163230 / 06 – 16141164 en per e-mail via info@thoeris.nl.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u gebruik maakt van de Website, wanneer u bestellingen plaatst en/of wanneer u contact met ons opneemt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u een bestelling van een boek plaatst: naam, e-mailadres, telefoonnummer, (bezorg) adres, woonplaats, bankgegevens (IBAN), betaalmethode, wijze van aflevering.
  • Persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u contact met ons opneemt en/of informatie opvraagt: naam, e-mailadres, adres en woonplaats, telefoonnummer, details over uw geplaatste bestelling, verzoek, klacht, tip of andere informatie die u ons in dat kader verstrekt.
  • Persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u als auteur contact met ons opneemt: naam, e-mailadres, adres en woonplaats, telefoonnummer, het manuscript en/of boek.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om onze producten en diensten aan te kunnen bieden.
  • Ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van de Website.
  • Om verzoeken en klachten af te handelen en om contact te onderhouden met een ieder die contact met ons heeft opgenomen.
  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De volgende grondslagen kunnen van toepassing zijn:

  • Uitvoeren overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u aangaan of zijn aangegaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw bestellingen af te handelen en te leveren zoals met u is overeen gekomen.
  • Wettelijke verplichting. In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat er een wettelijke verplichting op ons rust.
  • Gerechtvaardigd belang. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact met ons opneemt zonder dat u een bestelling heeft geplaatst. Het is dan ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij kunnen voldoen aan uw vraag of verzoek.

Worden er cookies op onze Website gebruikt?

Wij maken gebruik van cookies op de Website. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een webpaginaserver bij bezoek op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of een ander elektronisch apparaat plaatst en opslaat. Met behulp van cookies kan de webpaginaserver uw apparaat herkennen en de opgeslagen informatie aan de webpagina server terugsturen. Cookies gebruiken uw IP-adres om u te herkennen en dit is in de meeste gevallen aan te merken als een persoonsgegeven.

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de Website zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur voor de duur van een sessie. Dit betekent dat de cookies automatisch worden verwijderd zodra u de Website sluit.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat de Website niet meer optimaal functioneert. Meer informatie over het inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies is te vinden in de Help-functie van uw browser.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij maken gebruik van derde partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met een derde partij die op basis van onze instructies alle bestellingen die via onze Website worden geplaatst, afhandelt en ervoor zorgt dat deze worden afgeleverd op het aangegeven bezorgadres.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via dit Privacy Statement.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en nemen wij maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang tot uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens??

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u een bestelling heeft geplaatst via de Website bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van 1 jaar nadat u de bestelling heeft geplaatst. De reden hiervoor is dat wij bij mogelijke klachten of garanties de gegevens van uw bestelling paraat moeten hebben. Wij verwachten dat dit niet meer nodig zal zijn na die periode. Wanneer u contact met ons opneemt met een verzoek of klacht, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat uw verzoek of klacht is afgehandeld. Wanneer u als auteur contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door het toesturen van een manuscript, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang sprake is van een samenwerking tussen ons.

Uw rechten als betrokkene

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. U kunt ons in bepaalde gevallen ook verzoeken om uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe dienstverlener. Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen u aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren.

Vragen en klachten

Als u vragen of klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Statement. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken en u blijft van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.

Wij kunnen dit Privacy Statement op elk moment wijzigen. U vindt de meest up-to-date versie van dit Privacy Statement altijd op de Website.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

***