Nicolette Huiskes

Nicolette Huiskes werkt als arts bij CZ. Zij onderhandelt namens de verzekerden over kwaliteit en maakt daarover met ziekenhuizen concrete afspraken. Elk jaar werkt zij mee aan de ZN inkoopgids die verzekeraars gebruiken om de zorg uit het vrijeprijzensegment te kunnen specificeren.

  • Auteur: Nicolette Huiskes

  • Website:
Terug naar Auteurs overzicht ⟩

Boeken van Nicolette Huiskes